Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo prezidentė 

Larisa Sliesareva .

Į šias pareigas išrinkta 2013 m. spalio 12 d.