Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimas buvo įregistruotas 1996 

 

Leonidas Muraška

1924 m. rugpjūčio 27 d. - 2009 m. kovo 9 d.


Nuo 1996 m. iki 2009 m.  Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo prezidentas

Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo suvažiavimas 2005 metais

Romanas Voinickis

1960 - 2013

 

Nuo 2009 m.  iki 2013m.   Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo prezidentas

 

 

 

IV Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo suvažiavimas 2009 metais spalio mėnesį Šalčininkuose, kuriame Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo prezidentu išrinktas Romanas Vainickis

 Sveikinimo kalbą skaito Baltarusijos Respublikos  Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje  Vladimiras Dražinas